Een toegankelijke stad

11 DECEMBER 2016


Vrijwilligers van Voorall verzamelden zich in restaurant Boterwaag voor het Haagse Luikje van dag 11. Inzet was helpen. De focus lag op toegankelijkheid van de stad voor mensen met een beperking. Een toegankelijke stad slecht eenzaamheid, want bevordert het er op uit willen trekken. Negatieve ervaringen met toegankelijkheid zorgen voor het omgekeerde.

Bekijk het filmpje van dag 11 van de Haagse Luikjes


Wie op latere leeftijd door een ongeluk of andere reden met een fysieke beperking te maken krijgt, moet weerbaar zijn. Of zoals Ieke de Leeuw van Voorall dit zegt: ‘Elastisch zijn of worden’. Steeds bereid zijn om kleine hindernissen te overwinnen, nog los van de geestelijke veerkracht die nodig is. Er zijn altijd scheve straten, liften die het niet doen of ontbreken, drempels, te smalle deuren voor een wagentje of andere uitdaging.

De app Ongehinderd

De landelijk app Ongehinderd, waarvan voor Den Haag 1148 plekken een recensie voor toegankelijkheid kregen, helpt om vooraf of tijdens een bezoek aan de stad, helder te krijgen of een plek bereikbaar is of niet. Restaurant De Boterwaag kwam er goed vanaf, al heeft een monumentaal pand altijd wel enige zwakkere plekken, onvermijdelijk. Belangrijk is ook hoe het personeel daarop reageert en dat was uitstekend.

Een beperking is een relatief woord. Iedereen heeft wel wat, de een helaas veel meer dan de ander. Van het woord gehandicapt wil eigenlijk niemand spreken: “Als mijn scooter het opeens niet meer doet, dan ben ik – pas – gehandicapt!”

De app is ook bedoeld voor alle Hagenaars die een feest willen organiseren, zoals een kerstuitje. Kan iedereen wel op de plek komen die is uitgekozen?

Helpen

We spraken ook over het bredere thema helpen. Mensen willen meestal wel helpen, maar zijn beducht ergens meteen voor langere tijd aan vast te zitten. De horeca bijvoorbeeld helpt ook zichzelf, zo werd geredeneerd, door goed om te gaan met toegankelijkheid. Wie ergens komt, heeft vaak iemand bij zich. Zit je eenmaal goed, dan verkas je ook niet zo snel. Dat betekent kortom dus ook meer omzet.

Bij Voorall leeft de stellige overtuiging dat bij iedereen in de stad goede wil bestaat om mensen met een beperking te helpen, en bijvoorbeeld te zorgen voor fysieke aanpassingen. Je moet er wel oog voor hebben. Daar hielp dit luikje volgens de deelnemers goed bij: wie eenzaamheid wil bestrijden moet ook goed oog hebben voor mensen met een beperking.