Toegankelijkheidsverklaring

De site Haagse Luikjes probeert zoveel mogelijk aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA te voldoen.

Scope verklaring

Deze verklaring geldt voor de website www.haagseluikjes.nl.


Succescriteria waar niet aan is voldaan

Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content (A)

Het gebruik van Alt tekst is niet bij alle gebruikte afbeeldingen toegepast.

Gevolg

Afbeeldingen waarbij de Alt-tekst niet is toegepast, worden niet goed weergegeven of voorgelezen. De afbeeldingen waarover het gaat binnen deze site zijn decoratief en hoeven geen beschrijvende tekst te bevatten.

Maatregelen

Geen


Succescriterium 1.4.3 – Kleurcontrast themasite

Het kleurcontrast op de website www.haagseluikjes.nl is binnen enkele gedeeltes onvoldoende.

Gevolg

Tekst is onvoldoende zichtbaar voor visueel beperkten.


Succescriterium 2.4.4 Linkdoel: in context (Niveau A)

Het doel van een link moet logisch zijn. Een link is logisch als de tekst van de link duidelijk maakt wat je kunt verwachten als je er op klikt. Daarom is bijvoorbeeld ‘klik hier’ onvoldoende als linktekst.

Specificatie

Het doel van sommige linkteksten is moeilijk te begrijpen zonder de omliggende tekst.

Oorzaak

Sommige linkteksten zijn niet eenduidig in waar ze naartoe verwijzen.

Gevolg

In het algemeen is het storend als je met verkeerde verwachtingen klikt op links en weer toetsen moet aanslaan om die content te vermijden en terug te komen naar het vertrekpunt. Mensen met bewegingsstoornissen hebben hier vooral last van.
Mensen met cognitieve beperkingen raken gedesoriënteerd wanneer ze navigeren naar en van content waarin ze niet zijn geïnteresseerd.
Mensen met een visuele beperking kunnen van een link niet goed het doel bepalen met alleen de linktekst.

Maatregelen

De linkteksten zullen waar nodig redactioneel worden verbeterd


Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Geef uw melding door via info@haagseluikjes.nl.

Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet.